PREDSTAVITEV

GeoEnergetika d.o.o. je razvojna, proizvodna in zastopniška družba s primarno usmeritvijo v implementacijo visoko tehnoloških LED rešitev. Poleg področja razsvetljave uspešno razvijamo tudi programa proizvodne kooperacije in celovite oskrbe podjetij z delovno zašcito.

Kot enega vodilnih slovenskih proizvajalcev LED svetil nas vodijo težnja po zagotavljanju najvišje kakovosti, kreativen dizajn, grajenje široke partnerske mreže in doseganje dodane vrednosti za naše naročnike. Poleg svetil lastnega razvoja uspešno zastopamo tudi rešitve globalno uveljavljenega partnerja, nemškega podjetja Rudolf Zimmermann of Bamberg (RZB).

Lastne dobro organizirane logistične kapacitete in visoko strokovno znanje nam omogočajo tudi uspešno oskrbo slovenskih podjetij z asortimajem za varno in zaščiteno delo. Kakovost in konkurenčnost sta za nas na prvem mestu, zato s fokusom na priznane zastopniške programe (Uvex, Brynje, Sika, Lee Cooper, Kuebler, Dg Tachov, Goodyear, Dassy) in blagovne znamke (Standsafe, 3M, Industrial starter, Lakeland, Sievi, Kopitarna, Upower, Neri, Planika, Tosama, Bilsom, Mapa in druge) za vas iščemo in oblikujemo najbolj optimalne rešitve.

Naš program kooperacije obsega razvoj, proizvodnjo in prodajo kovinskih in polimernih materialov ter drugih nekovin (tekstil, les, usnje, papir). Natančno sledenje standardu kakovosti ISO 9001:2008 nam omogoča široko mrežo močnih poslovnih vezi ter skrb za številne priznane domače in tuje naročnike. Sodelovanje s kakovostnimi in konkurenčnimi partnerji nam zagotavlja, da lahko naročnikom nudimo prilagodljivo poslovanje, zanesljiv poslovni odnos, logistično podporo, JIT (just-in-time) dostavo in zelo učinkovito proizvodnjo za še tako zahtevna področja delovanja.

REFERENCE

Svetila:

Spar
RZB
BSH
Petrol
Pivovarna Laško
Mlinotest
Perutnina Ptuj
Yulon Aquaset
Sava turizem
BTC City
Terme Olimia
Unior Turizem
Univerza v Ljubljani
Skopski Saem
...

Kooperacija:

Gorenje d.d.
BSH d.o.o.
Premogovnik Velenje d.d. HTZ d.o.o.
Mercator d.d.
AD PLASTIK
MIS-Plastik
Plamen
BSH Drives and Pumps
Vogel & Noot – RETTIG
Sonneck GMBH
Kada
FIS Vitez
Bira Bihač
Idealspaten – Bredt GMBH
ATAG verwarming B.V.
...

Delovna zaščita:

Acroni d.o.o.
CETIS d.d.
Cinkarna Celje d.d.
Elmond d.o.o.
Geberit d.o.o.
Gorenje d.d.
Julon d.o.o.
Mlinotest d.d.
Niko d.o.o., Železniki
Marmor Hotavlje d.o.o.
Petrol d.d.
Pivovarna Laško d.d.
Pivovarna Union d.d.
Premogovnik Velenje d.d.
Radeče Papir nova d.o.o.
Salus d.d.
Savatech d.o.o.
Slovenske železnice d.o.o.
Sogefi Group
TAB d.d.
Univerzitetni klinični center Ljubljana

CERTIFIKATI

Sledimo najvišji kakovosti, realiziramo projekte s tehnološko dovršenimi inovacijami, spoštujemo določila trajnostnega razvoja.

S ciljem zadovoljitve najvišjih želja in potreb naših strank. 

 

 

SOFINANCIRANJE

Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomow

GeoEnergetika d.o.o. je na javnem razpisu Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih prek showroomov v tujini uspešno pridobila sofinanciranje za projekt »Krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 (v nadaljevanju: operativni program) je prispevati k specifičnemu cilju »Povečevanje mednarodne konkurenčnosti MSP« v okviru prednostne naložbe »Razvoj in izvajanje novih poslovnih modelov za MSP, zlasti v zvezi z internacionalizacijo«.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

 

                   

 

Delovni preizkus 2020/2021

Podjetju GeoEnergetika d.o.o. je Zavod RS Slovenije v letu 2021 odobril ponudbo, ki jo je oddala na Javno povabilo delodajalcem za izvedbo lokalnih programov delovnega preizkusa 2020/2021. Vrednost nepovratnih sredstev znaša 278 EUR, ki predstavljajo standardni strošek izvedbe delovnega preizkusa za eno osebo. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS).

Namen delovnega preizkusa je brezposelnim omogočiti, da pred zaposlitvijo oz. pred odločitvijo o nadaljnjih korakih pri izdelavi zaposlitvenega načrta, preizkusijo svoja znanja, veščine, kompetence in / ali spretnosti na konkretnem delovnem mestu. Delodajalci lahoko z delovnim preizkusom bodočega sodelavca oz. sodelavko pred sklenitvijo delovnega razmerja preizkusijo in spoznajo.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si.
 

 

Trajno zaposlovanje mladih 2020

Podjetju GeoEnergetika d.o.o. je bilo leta 2020 s strani Zavoda RS za zaposlovanje v okviru javnega povabila »Spodbude za trajno zaposlovanje mladih 2020« odobrenih 4.992 EUR subvencije. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS).

Namen javnega povabila je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine za nedoločen čas. S tem se prispeva k njihovi delovni in socialni aktivaciji pa tudi zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci bodo za njihovo zaposlitev prejeli subvencijo, si zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si.
 

S-IPR: Sistem inteligentne procesne razsvetljave za pametne tovarne

 

GeoEnergetika d.o.o. je s projektom S-IPR uspešno kandidirala za sredstva na tretjem odpiranju Javnega razpisa »Spodbude za raziskovalno-razvojne projekte 2«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Cilj projekta je razviti inovativen sistem medsebojno povezanih industrijskih LED svetilk z integrirano senzoriko, ki bo omogočala: :

 • natančno odčitavanje okoljskih parametrov,
 • napredno prostorsko analizo ter
 • sprejem, agregacijo in posredovanje informacij o procesnih parametrih proizvodnih in logističnih procesov analitičnim informacijskim sistemom.

S-IPR bo posledično funkcioniral kot ključni zaznavni in mrežni element implementacije koncepta pametnih tovarn ter omogočal doseganje komplementarnih izboljšanj na področju procesne in energetske učinkovitosti. Projekt je skladen z namenom javnega razpisa, saj prispeva k razvoju novih izdelkov na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (S4), primarno področja Tovarn prihodnosti, kot tudi področij Pametnih mest in skupnosti ter Mrež za prehod v krožno gospodarstvo. Skladen je tudi s ciljem razpisa povečanja konkurenčnosti sodelujočih podjetij na podlagi razvoja novih izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Predvideno trajanje projekta je 24 mesecev, z načrtovanim zaključkom v juliju 2022. Skupna vrednost projekta znaša 642.210,50 EUR, pri čemer znesek nepovratnih sredstev znaša 288.994,71 EUR.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na spletni povezavi: www.eu-skladi.si.

 

 

Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2020-2021

Ministrstvo za kulturo je podjetju GeoEnergetika d.o.o. v letu 2020 na javnem razpisu za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2020-2021« (JR CzK 2020-2021) znotraj sklopa A3 (Kreativni povezovalnik) dodelilo neposvratna sredstva v višini 30.000 EUR za projekt Razvoja krajinske LED svetilke Ethna. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Namen javnega razpisa je v podpori in razvoju inovativnih idej, podjetij oz. projektov s področja kreativnega kulturnega sektorja (KKS), spodbujanje nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS, sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo, spodbujanje podjetništva v KKS skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe ter dvig števila zaposlenih v podprtih projektih.

Krajinska LED svetilka Ethna bo radikalno inovirala področje izražanja krajinskih posebnosti lokalnih in regionalnih okolij. Sodobnost oblike in tehnologije ter večnamenske osvetlitvene funkcionalnosti bo združevala s simbolnim izražanjem naravne in kulturne dediščine prek integracije reprezentativnih materialov inmotivov, navezavo na poučne digitalne vsebine ter možnostjo individualizacije, s čimer bo krepila zavedanje javnosti o naravni in kulturni zgodovini krajine.

GeoEnergetika bo Ethno razvila ob sodelovanju predstavnice kreativnega kulturnega sektorja ter mentorja, ki ga bo izbrala iz mentorske sheme Centra za kreativnost.


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si.
 

Digitalizacija trženjskih gradiv

V okviru prijave na Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv, je bilo GeoEnergetiki d.o.o. odobrenih 7.945 EUR subvencije za realizacijo aktivnosti, ki jih ob družba izvedla s pomočjo zunanjih izvajalcev:

1. Izdelava video vsebin za nivo podjetja ali za nivo izdelkov/storitev podjetja v vsaj enem tujem jeziku, vključno s prevajanjem.

2. Izdelava predstavitvenih e-katalogov v vsaj treh tujih jezikih, vključno s prevajanjem.

Javni razpis je objavila Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije z namenom blaženja posledic epidemije COVID 19 za mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji prek sofinanciranja upravičenih stroškov digitalizacije prodajnih poti na tujih trgih ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).


Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si.
 

Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2

Podjetje Geoenergetika d. o. o. je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pridobilo sredstva na Javnem razpisu za spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 za projekt z nazivom Pametna ulična LED svetilka z integriranim sistemom za monitoring okolja, ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
 

Namen projekta je razviti inovativen produkt - svetilko, ki bo spremljala in zajemala podatke o realnem okolju, jih pošiljala v omrežje ter z obdelanimi podatki pripravljala poročila in alarme v primeru, da so izmerjene vrednosti izven normativov.
 

Projekt je skladen s prednostnimi področji S4, in sicer se prispeva k uresničevanju cilja prioritetnega področja S4 “Pametna mesta in skupnosti” horizontalne IKT mreže k razvoju globalno konkurenčnih sistemskih rešitev na področju pametnih omrežij in IT omrežij z uporabniškimi rešitvami.
 

Cilji projekta so :

 • Razviti svetilko, ki spremlja različne fizikalne parameter na mikro lokaciji;
 • Kreira poročila in alarme iz prejetih podatkov v realnem času na mikro lokaciji;
 • Aplikacija, ki bo tekla na strežniku, in bo omogočala prikaz podatkov, zajetih iz pametne svetilke in nastavitve za posameno svetilko in nastavitve za generiranje alarmov.
   

Projekt bo trajal do januarja 2020, skupna vrednost operacije znaša 1.069.494,95 EUR, od tega je zaprošena višina subvencije 434.468,21 EUR. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.
 

Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si.

 

Vavčer za digitalni marketing

Podjetje GeoEnergetika d.o.o. je v letu 2020 od Slovenskega podjetniškega sklada po javnem pozivu za Vavčer za digitalni marketing pridobilo nepovratna sredstva v višini 5.000 EUR za sofinanciranje stroškov izdelave spletne trgovine in rezervacijske platforme. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Namen in cilj javnega poziva je v spodbujanju mikro, malih in srednje velikih podjetij s sedežem v Republiki Sloveniji k uvajanju digitalnega marketinga, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

 

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si

 

 

Spodbujanje zaposlovanja

Podjetje GeoEnergetika je v letu 2019 od Zavoda RS za zaposlovanje pridobilo subvencijo iz naslova javnega povabila Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me 2017/2019 v višini 5.000 EUR. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Namen javnega povabila je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb iz ciljne skupine, kar jim bo omogočilo izboljšanje dostopa do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve ter pomembno prispevalo k dvigu njihove  zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni vključenosti ter enakim možnostim na trgu dela, pomembno pa vplivalo tudi na zmanjševanje neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci si bodo z zaposlitvijo brezposelnih oseb iz ciljne skupine in prejetjem subvencije zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja.

 

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si

 

 

Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019

Ministrstvo za kulturo je podjetju GeoEnergetika d.o.o. v letu 2019 na javnem razpisu za »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij – Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019) znotraj sklopa A3 (Kreativni povezovalnik) dodelilo neposvratna sredstva v višini 30.000 EUR za projekt razvoja Inovativnega urbanega LED osvetlitvenega sistema Bruma. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

Namen javnega razpisa je v podpori in razvoju inovativnih idej, podjetij oz. projektov s področja kreativnega kulturnega sektorja (KKS), spodbujanja nastajanja in delovanja podjetij s področja KKS, sodelovanja med KKS in gospodarstvom ter prenos novih idej v gospodarstvo, spodbujanje podjetništva v KKS skozi sodelovanje z mentorji in vključitvami v mentorske programe ter dvig števila zaposleni v podprtih projektih.

 

Osvetlitveni sistem Bruma meri na neizkoriščen tržni potencial na področju estetsko-funkcionalne osvetlitve in poživitve urbanih površin, ki ga obstoječi izdelki zaradi tehnološke nedovršenosti in neustrezanja okoljskim predpisom ne morejo ustrezno nasloviti. Sistem bo odlikovala modularna sestava, energetska varčnost in okoljska skladnost ter napredni sistemi krmiljenja in nadzora, ki bodo omogočali kreativne scenske osvetlitve.

Pri razvoju osvetlitvenega sistema bo sodelovalo podjetje ADESCO, d.o.o., ki se s svojo dejavnostjo uvršča področje KKS. Z razpisom predpisano mentoriranje pri projektu bo izvajal mag. Luka Mali.

 

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si

 

 

 

PREBOJ SLOVENSKE PAMETNE RAZSVETLJAVE NA IRSKI TRG

GeoEnergetika d.o.o. je kot vodilni partner konzorcija, v katerega sta vključeni tudi podjetji Impedanca d.o.o. in Garex d.o.o., uspešno kandidirala na javnem razpisu »Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2020-2022« s prijavljenim projektom Preboja slovenske pametne razsvetljave na irski trg. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tuih investicij in tehnologije (SPIRIT Slovenija) je konzorciju odobrila nepovratna sredstva v višini 239.550 EUR, od tega za GeoEnergetiko d.o.o. 92.850 EUR. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

V okviru prijavljenega projekta nameravajo konzorcijski partnerji pristopiti k združevanju dopolnjujočih se produktnih rešitev vsakega od članov ter s ponudbo celovitega sistema pametne LED razsvetljave do konca leta 2021 uspešno prodreti na ciljni irski trg.  

Cilji projekta so:

 • Pridobivanje ključnih informacij in priprava strategije vstopa na tuj trg;
 • udeležba na sejmih; priprava in distribucija promocijskih materialov;
 • krepitev kompetenc zaposlenih na področju prodora na tuje trge;
 • vstop vseh treh partnerjev na nov tuj trg (Irska).

 

Rezultati projekta bodo:

 • Izdelan poslovni načrt in načrt trženja;
 • usklenjene vsaj 3 pogodbe o sodelovanju;
 • udeležba na vsaj 6 izobraževanjih in 6 usposabljanjih;
 • ustvarjen prihodek na tujih trgih.

Več informacij o evropski kohezijski politiki v Sloveniji je na voljo na: www.eu-skladi.si